Petice za změnu návrhu rekonstrukce ulice Jankovcova

Jsme obyvatelé a rezidenti Holešovic, kteří považují parkování za součást kvality života v našem okolí. Chystaná rekonstrukce ulice Jankovcova přinese významnou ztrátu parkovacích míst, což považujeme za zásadní problém.

Problém:

Stávající návrh dle Studie Jankovcova předpokládá změnu příčného parkování na podélné v celém úseku od Dělnické po Argentinskou. Tím dojde ke ztrátě 208 parkovacích míst. Tato změna zásadně ovlivní komfort bydlení a dostupnost parkování pro rezidenty. Ačkoli bude mít rekonstrukce významný dopad na život obyvatel, studie nebyla nikdy představena občanům k připomínkám.

Naše požadavky:

Vyzýváme místní úřady k přehodnocení tohoto návrhu v zájmu zachování kvality života obyvatel Holešovic.

V Praze dne 18. 9. 2023

Petiční výbor:

Jiří Hejnic
Přístavní 1190/55, Praha 7

Pavlína Lacková
Milady Horákové 685/14, Praha 7

Zdeněk Matoušek
Jankovcova 29, Praha 7

Zdeňka Polterová
Osadní 1, Praha 7

Petr Mairych
Milady Horákové 685/14, Praha 7

Projekt rekonstrukce Jankovcovy ulice ruší 208 parkovacích míst

Stále nevěříte tomu, co se ve skutečnosti chystá? Zde uvádíme tři příklady před a po rekonstrukci:

Příklad 1 / Úsek Přístavní – U Průhonu

Jankovcova v úseku Přístavní – U Průhonu: přibude 0 stromů, ubyde cca 16 parkovacích míst pro rezidenty. Na místě parkovacích stání vzniká záliv se zastávkou.

Příklad 2 / Úsek U Uranie – U Parního Mlýna

Jankovcova v úseku U Uranie – U Parního Mlýna: mínus 3 stromy, po jedné straně ulice bude nahrazeno příčné stání podélným.

Příklad 3 / Úsek U Parního Mlýna – V Přístavu

Jankovcova v úseku U Parního Mlýna – V Přístavu: po jedné straně ulice bude nahrazeno příčné stání podélným.

Zastavme společně zrušení parkovacích míst v Jankovcově. Vaším podpisem pod petici můžete ovlivnit změnu projektu.

Kde můžu podepsat?

Osobně od 25. 9. do 6. 10. 2023 u petičních stánků (v odpoledních hodinách):

Elektronicky (on-line) zde:

Kontakt

Za petiční výbor:

Jiří Hejnic
Přístavní 1190/55, Praha 7

telefon: 603 782 033
e-mail: info@peticejankovcova.cz

(c) 2023 Všechna práva rezervována